آخرین اخبار

زمستان ادامه دارد

زمستان ادامه دارد زمین موج سرماست برف طعم سپیدی نمی دهد انتظار از بهار زخمی است دیگر برای رویش گیاهان هرز تا از جراحت ها پرچمی سبز برافرازند تاریخ تقویم زمستان را در جمعه های سیاه تکرار می کند هنوز پرندگان شهر را ترک گفته اند و آفتاب در این غروب بلندهنوز ایستاده است. / بوستانی zirechatresher زیرچترشعر / سایت farhangefasa.irفرهنگ فسا

فرهنگی

خط سبز

به روی دفتر شعرم هنوز رد پای خطی سبز دوباره کاغذ A4و شرح ماجرای خطی سبز قلم به دست گواهم که هیچ غیر سبز ننویسم به عشق مردم این خاک وواژه واژه های خطی سبز برای رد شدن از میله های ترس و تاریکی چراغ روشن شعر است چشم دلگشای خطی سبز سه شنبه دوم خرداد کوک می کنم قرارم را درست ساعت شش بی قرار در هوای خطی سبز. بوستانی / زیرچترشعر zirechatresher سایت / farhangefasa.ir

ادامه مطلب

زمستان ادامه دارد

زمستان ادامه دارد زمین موج سرماست برف طعم سپیدی نمی دهد انتظار از بهار زخمی است دیگر برای رویش گیاهان هرز تا از جراحت ها پرچمی سبز برافرازند تاریخ تقویم زمستان را در جمعه های سیاه تکرار می کند هنوز پرندگان شهر را ترک گفته اند و آفتاب در این غروب بلندهنوز ایستاده است. / بوستانی zirechatresher زیرچترشعر / سایت farhangefasa.irفرهنگ فسا

ادامه مطلب

درخت های بی چتر

در این شب های خیس از سرما از درخت های بی چتر سیب اتفاق نمی افتد سرخ ترین میوه ها سینه ی پرندگانی است سردرگریبان آنجا که باد رویای ابری پرستوهاست باید که بی چتر دل به دریا زد وقتی درخت ختم جغرافیای دردهاست. / بوستانی zirechatresher سایت / farhangefasa.ir

ادامه مطلب

لبریز از بهار

برسان باده بهارم که دلم لبریز است غزلم در قدمت کودک من ناچیز است ای شکر خند لبانت می نوشین غزل شعر با نغمه ی شیرین تو شورانگیز است کاش از بام غزل منظره را می دیدی باغ لبخند تو گل سبز، چه حاصلخیز است یک زمین چشم گشودم به تو تا هفت آفاق اختر بخت من ای ماه چه مهر انگیز است از تو جام لب و جادوی فریبای دو چشم من و یک صندلی وآنچه به روی میز است یک جهان آینه تصویر تو دارد در چشم هر قدم کوچه پی آمدنت گلریز است از تو تا عشق…

ادامه مطلب
نگارخانه