آخرین اخبار

زمستان ادامه دارد

زمستان ادامه دارد زمین موج سرماست برف طعم سپیدی نمی دهد انتظار از بهار زخمی است دیگر برای رویش گیاهان هرز تا از جراحت ها پرچمی سبز برافرازند تاریخ تقویم زمستان را در جمعه های سیاه تکرار می کند هنوز پرندگان شهر را ترک گفته اند و آفتاب در این غروب بلندهنوز ایستاده است. / بوستانی zirechatresher زیرچترشعر / سایت farhangefasa.irفرهنگ فسا

فرهنگی

زمستان ادامه دارد

زمستان ادامه دارد زمین موج سرماست برف طعم سپیدی نمی دهد انتظار از بهار زخمی است دیگر برای رویش گیاهان هرز تا از جراحت ها پرچمی سبز برافرازند تاریخ تقویم زمستان را در جمعه های سیاه تکرار می کند هنوز پرندگان شهر را ترک گفته اند و آفتاب در این غروب بلندهنوز ایستاده است. / بوستانی zirechatresher زیرچترشعر / سایت farhangefasa.irفرهنگ فسا

ادامه مطلب

درخت های بی چتر

در این شب های خیس از سرما از درخت های بی چتر سیب اتفاق نمی افتد سرخ ترین میوه ها سینه ی پرندگانی است سردرگریبان آنجا که باد رویای ابری پرستوهاست باید که بی چتر دل به دریا زد وقتی درخت ختم جغرافیای دردهاست. / بوستانی zirechatresher سایت / farhangefasa.ir

ادامه مطلب

لبریز از بهار

برسان باده بهارم که دلم لبریز است غزلم در قدمت کودک من ناچیز است ای شکر خند لبانت می نوشین غزل شعر با نغمه ی شیرین تو شورانگیز است کاش از بام غزل منظره را می دیدی باغ لبخند تو گل سبز، چه حاصلخیز است یک زمین چشم گشودم به تو تا هفت آفاق اختر بخت من ای ماه چه مهر انگیز است از تو جام لب و جادوی فریبای دو چشم من و یک صندلی وآنچه به روی میز است یک جهان آینه تصویر تو دارد در چشم هر قدم کوچه پی آمدنت گلریز است از تو تا عشق…

ادامه مطلب

پژواک اندیشه

غریبه نیستی! گاهی که درآينه راهی نیست سایه ها برآنند ما را به تاریکی خود پیوند زنند گاه اما صدا پژواک اندیشه ای است که ما را به ندانستن متهم می کند به پیمودن راههای هزار بار رفته وسکوت فریاد ی است پرتوان درآهنگی دیوانه وار می دانم! می دانم! برای عاشق بودن تنها باید با تو بود دور از سایه ها وچه بی بهانه می توان به تو رسید تنها اگر رهایم کند این لعنتی شک. حمید رضا بوستانی / زیرچترشعر zirechatresher سایت/ farhangefasa.ir

ادامه مطلب
نگارخانه